Tisk online

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1.     Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti COPYCENTRUM.cz s.r.o., se sídlem Kounicova 67, IČ: 041 02 029, DIČ CZ04102029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88223  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné internetové adrese http://www.copycentrum.cz/, a to prostřednictvím rozhraní webového stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.copycentrum.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce podle českého práva.  

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.     Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a zejména tak chránit před zneužitím své uživatelské jméno a heslo.

2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     Uzavření kupní smlouvy

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V objednávce je také uvedena cena zboží bez DPH a celková cena za zboží v košíku bez DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo v rámci území Slovenské republiky.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

            3.4.1. fakturační a dodací adrese kupujícího

3.4.2. objednávaném zboží a jeho ceně (objednávané zboží „vloží“ kupující do  

          elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.4.4. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a jeho nákladech,

 

3.5. Nákup přes webové rozhraní obchodu:

1. VARIANTA – registrace + nákup

Kliknutím na odkaz „Přihlášení do systému“ a následně „registrovat se“ v pravé horní části hlavní stránky se dostanete k „Registraci“. Vyplňte, prosím, Přihlašovací údaje, Kontaktní údaje, případně Firemní údaje a Dodací adresu, pokud se liší od výše uvedené adresy. Po té klikněte na tlačítko „Dokončit registraci“.

Jakmile se Vám zobrazí text „Registrace dokončena. Děkujeme“, jste již úspěšně zaregistrováni. Následně máte na výběr dvě možnosti, buď „Pokračovat v nákupu“ nebo „Přejít do košíku“. Pokud kliknete na odkaz „Pokračovat v nákupu“ dostanete se na hlavní stránku, kde si můžete vybrat Vámi požadované zboží pomocí kategorií produktů uvedených na levé straně obrazovky. U každého produktu se Vám zobrazí možnosti:

 • Počet kusů (zde zadejte Vámi požadovaný počet kusů).
 • Kliknutím na tlačítko „Do košíku“ se dané zboží přesune do Vašeho „Nákupního košíku“.

V „Nákupní košíku“ se Vám zobrazí seznam zboží, které hodláte nakoupit. U každé položky jsou zobrazeny následující informace: ID, Název, Cena/ks, Cena. V okénku pod označením „ks“ můžete změnit počet kusů daného zboží. Aby se Vám přepočítala hodnota zboží ve Vašem košíku po změně počtu kusů, klikněte na tlačítko „Přepočítat“. Kliknutím na odkaz červeného křížku můžete dané zboží z košíku odstranit. Pokud chcete dále pokračovat v nákupu, klikněte na tlačítko „Zpět k nákupu“. Jakmile budete mít v košíku všechny produkty, které chcete nakoupit, klikněte na tlačítko „Vytvořit objednávku.

Po té se dostanete na novou stránku „Vytvoření objednávky“:

 • kde můžete upravit Fakturační a dodací údaje,
 • zobrazí se Vám přehled objednaného zboží,
 • zvolíte Způsob platby a
 • Způsob dopravy. 

Do spodního okénka můžete vepsat Vaši poznámku k objednávce. Pod tímto okénkem se Vám zobrazí celková cena.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vznikl při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“

Pokud se chcete odhlásit, klikněte na tlačítko „Odhlásit“ v pravém horním rohu stránky.

2. VARIANTA – nákup bez registrace

Pokud nejste zaregistrováni a kliknete na tlačítko „Do košíku“ u Vámi vybraného produktu, dostanete se do „Nákupního košíku“. V „Nákupní košíku“ se Vám zobrazí seznam zboží, které hodláte nakoupit. U každé položky jsou zobrazeny následující informace: ID, Název, Cena/ks, Cena. V okénku pod označením „ks“ můžete změnit počet kusů daného zboží. Aby se Vám přepočítala hodnota zboží ve Vašem košíku po změně počtu kusů, klikněte na tlačítko „Přepočítat“. Kliknutím na odkaz červeného křížku můžete dané zboží z košíku odstranit. Pokud chcete dále pokračovat v nákupu, klikněte na tlačítko „Zpět k nákupu“. Jakmile budete mít v košíku všechny produkty, které chcete nakoupit, klikněte na tlačítko „Vytvořit objednávku“.

Po té se dostanete na novou stránku „Vytvoření objednávky“, kde vyplníte Vaše „Fakturační a dodací údaje“ (nebudete se registrovat a u každé další objednávky budete muset znovu vyplňovat Vaše fakturační a dodací údaje. Pod fakturačními a dodacími údaji najdete přehled Vámi objednaného zboží. Níže si zvolíte „Způsob platby“ a „Způsob dopravy“. Do spodního okénka můžete vepsat Vaši poznámku k objednávce. Pod tímto okénkem se Vám zobrazí celková cena.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vznikl při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“

3. VARIANTA – nákup již registrovaného uživatele

Pokud jste již na našich stránkách zaregistrovaný uživatel, do Vašeho „Nákupního košíku“ se dostanete, vyplníte-li Vaše uživatelské jméno a heslo v pravém horním rohu hlavní stránky „Přihlášení do systému“. Vámi požadované produkty si můžete vybrat pomocí kategorií produktů uvedených na levé straně obrazovky. Dále v nákupu pokračujte dle instrukcí ve variantě č. 1.

Pokud se chcete odhlásit, klikněte na tlačítko „Odhlásit“ v pravém horním rohu stránky.

 

 

3.6. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, výše nákladů na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a to písemně nebo telefonicky nebo mailem. Jestliže kupující dodatečně potvrzení objednávky na žádost prodávajícího neprovede, má se za to, že kupující o objednané zboží nemá zájem.

3.8.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.     Odeslanou objednávku lze měnit, upřesňovat či rušit pouze na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím písemně nebo emailovou formou. Změny musí být potvrzeny oběma smluvními stranami.

3.10.     Předchozími ustanoveními není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek emailem, osobně nebo telefonicky.

3.11.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady za internetové připojení, náklady za telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     Cena zboží

4.1.     Kupní cena je uvedena u jednotlivých druhů zboží s uvedením ceny s i bez DPH.

4.2.     K dohodě o ceně mezi kupujícím a prodávajícím dojde odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu.

5.     Platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti při osobním převzetí zboží na provozovnách COPYCENTRUM.cz s.r.o., jak jsou uvedeny v čl. 13.6 „kontaktní údaje prodávajícího“   

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího u ČSOB a.s. č,

 dle informací zaslaných mailem o částce, čísle účtu a variabilním symbolu prodávajícího.

5.2.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a souvisejících služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. Za termín úhrady je považován termín připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.5 a čl. 5.6. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v den uzavření kupní smlouvy. Po obdržení platby bude vystavena faktura a po připsání úhrady na účet prodávajícího bude zboží odesláno na adresu určenou kupujícím.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.     Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (například potisk textilu, potisk hrníčků, výroba vizitek, výroba razítek, desky diplomové práce atd.), dále kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případy uvedené v čl. 6.1 těchto pojistných podmínek nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat do sídla prodávajícího, do provozoven prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@copycentrum.cz.  

6.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5.      Nárok na úhradu škody vzniklou na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit s výjimkou případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit uvedených v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek. V takovém případě vrátí prodávajícímu kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.     Přeprava a dodání zboží

7.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.   Zboží může být předáno prodávajícím a převzato kupujícím  následujícími způsoby:

1) Prostřednictvím České pošty

Cena za poštovné a balné činí 130,- Kč.

Tato cena platí pouze pro Českou republiku. Cena poštovného zásilek do zahraničí se řídí váhou a cenou dobírky. Do Slovenské republiky je poštovné 300,- Kč.

 

2) Osobní odběr

Zboží lze osobně vyzvednout v provozovnách prodávajícího na adrese Kounicova 67, Brno, BPark Londýnské náměstí 1, Brno nebo adrese Janáčkova 333, Tišnov dle výběru kupujícího provedeného ve webovém rozhraní internetového obchodu.

7.3.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.4.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5.  Kupující má povinnost zkontrolovat neporušenost obalů a fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Veškeré závady či poškození musí kupující ihned na místě oznámit přepravci a sepsat zjištěné skutečnosti do reklamačního protokolu. V případě větších poškození kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky na čísle: 538 711 798/99 či emailem na adrese info@copycentrum.cz nahlásí tuto skutečnost.

7.6.   Pokud kupující podepíše přepravci bezchybné dodání zásilky a není žádná závada zapsána, pak pozdější reklamace nemůže být uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

7.7.    Dodací lhůty:

7.7.1. Pokud je zboží skladem a objednávka je doručena prodávajícímu do 10:00, je zboží expedováno prodávajícím následujícím způsobem:

 • hrníček - v den objednání/hrníčky od 5 ks do tří dnů;
 • kalendář A4 a A3 - do dvou dnů od objednání/kalendáře od 5 ks do tří dnů;
 • Modica razítka - do tří dnů od objednání/v případě osobního odběru ještě ten den na pobočce BPark;
 • Colop razítka - do tří dnů od objednání/v případě osobního odběru ještě ten den na pobočce v Tišnově;
 • plyšové hračky - v den objednání/hračky od 5 ks do tří dnů;
 • polštáře - v den objednání/polštáře od 5 ks do tří dnů;
 • gravírování - do tří dnů od objednání/v případě osobního odběru ještě ten den na pobočce v Tišnově;
 • puzzle - v den objednání/puzzle od 5 ks do tří dnů;
 • potisk textilu (trika, kšiltovky) - do dvou dnů od objednání/textil od 5 ks do tří dnů;
 • vizitky - do dvou dnů od objednání/vizitky od 500 ks do tří dnů;
 • diplomová práce - v den objednání/práce od 3 ks do dvou dnů.

Pokud je objednávka doručena prodávajícímu po 10. hodině, termíny expedice se posunou o jeden den.

7.7.2. Jestliže zboží není skladem, budete kupující o expedici informován prodávajícím emailem. Zboží lze osobně vyzvednout na provozovnách v Brně (Kounicova 67 nebo BPark, Londýnské náměstí 1) nebo Tišnově (Janáčkova 333).

 
   

8.  Odpovědnost za vady a záruční podmínky

8.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové     

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem 

na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

           

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se 

zboží tohoto druhu obvykle používá,

     

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

8.3.  Ustanovení uvedená v čl. 8.2. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla jak je uvedena výše nebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.  Reklamace je možné podávat písemně s popisem vad. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.5.   Reklamace zboží bude prodávajícím vyřízení v termínu nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od převzetí zboží, které je reklamováno.

9.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku, v platném znění.

9.3.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.4.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.  Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

10. 2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, název společnosti, adresa sídla, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, faxové číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)

10.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.  Kupujícímu, který souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu rovněž souhlasí s tím, že mu může být na adresu jeho elektronické pošty (emailovou adresu kupujícího) zaslán prostřednictvím provozovatele webového portálu Heureka.cz společností Allegro Group CZ, s.r.o., IČ: 24725382, se sídlem Karolinská 650/1, Praha 8, PSČ: 186 00, dotazník spočívající v získání reakcí od kupujících, jakožto zákazníků prodávajícího, prostřednictvím automatizované elektronické komunikace.

10.5.  Kupující, který souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení prodávajícím rovněž souhlasí s předáním adresy elektronické pošty (emailové adresy) provozovateli webového portálu Heureka.cz společnosti Allegro Group CZ, jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem přípravy a odeslání dotazníku.   

10.6.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.7.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.8.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobně neautomatizovaným způsobem.

10.9.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.10.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.7. těchto obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.11.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11.  Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Obchodní sdělení ale až na nějnutnější vyjímky nezasíláme.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že lze objednávku na webové stránce provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

12.  Doručování

12. 1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.   Tyto obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti stran, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a souvisejících služeb uzavřených prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu http://www.copycentrum.cz/

13.2.   Právní vztahy vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, v nich výslovně neuvedené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

13.3.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.4.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.  

13.6.   Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: COPYCENTRUM.cz s.r.o., Kounicova 67, 602 00 Brno, adresa pro příjem elektronické pošty: info@copycentrum.cz

Provozovny:

Pobočka Brno, Kounicova 67        

Otevírací doba: pondělí – pátek 7:00-19:00, pokud není na webu uvedeno mimořádně jinak.                                      

Tel.:   538 711 799                            

Email: print@copycentrum.cz          

 

Pobočka Brno, Londýnské nám. 1

Otevírací doba: pondělí – pátek 8:00 – 18:00, pokud není na webu uvedeno mimořádně jinak.

Tel.: 538 711 779

Email: bpark@copycentrum.cz

 

Pobočka Tišnov, Janáčkova 333   

Otevírací doba: pondělí – pátek

8:00 – 12 a 12:30 – 16:30, , pokud není na webu uvedeno mimořádně jinak.

Tel.:   538 711 772

Email: tisnov@copycentrum.cz

 

13.7.   Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2.4. 2024.

 

V Brně dne 2.8.2024

 

 

 

COPYCENTRUM.cz s.r.o.

Ing. Iva Čermáková

jednatel